Spring Mix Texture - Timeless Treasures C7200 - Fuchsia